Εκτελωνιστικό Γραφείο
Γ.Παναγιωτάκης

 

Εύρεση Φορτίου

Αεροπορικές Μεταφορές

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγ. Δημητρίου 62, Δραπετσώνα
Τηλ. : 210 4636400 , 210 9422139
Fax : 210 9422020 Κιν. : 6944310630,6944 552558
e-mail : info@teloneio.com